Газардуулгын шон (уртасгагчийн хамт)

87'000.00

Орц: шон + уртасгагч
Материал: *
Хэмжээ: шон – 30 см, уртасгагч – 12 м
Заавар: Газардуулгагүй амины орон сууцанд газардуулгын шонг шууд хөрсөнд зоож хэрэглэнэ. Шон уртасгагчийг холбож бүтээгдэхүүний залгуурт залгана.
Ангилал:

Тайлбар

*