Адаптор (Австрали загвар)

50'900.00

Орц:
Материал:
Хэмжээ:
Заавар: Газардуулгын бүтээгдэхүүнийг хананы розетканд залгахад ашиглана.
Ангилал: