Газардуулгын гадас (уртасгагчийн хамт)

90'900.00

Орц: гадас + уртасгагч
Материал:
Хэмжээ: гадас – 30 см, уртасгагч – 12 м
Заавар: Газардуулгагүй амины орон сууцанд газардуулгын гадасыг шууд хөрсөнд зоож хэрэглэнэ. Гадас уртасгагчийг холбож бүтээгдэхүүний залгуурт залгана.
Ангилал:

Тайлбар

*