Розетка шалгагч (Төрөл А)

79'900.00

Орц: *
Материал: *
Хэмжээ: *
Заавар: Газардуулгын бүтээгдэхүүн хэрэглэхээс өмнө розетка газардуулгатай эсэхийг шалгахад ашиглана. Розетка шалгагчийг розетканд залгахад 3 гэрэл зэрэг асаж байвал уг розетка газардуулгатай, хэвийн ажиллаж байна гэж ойлгоно.
Ангилал:

Тайлбар

Энэ бүтээгдэхүүнийг дангаар нь худалдан авч ашиглах боломжтой