Уртасгагч

80'900.00

Орц: Дан бүтээгдэхүүн
Материал: *
Хэмжээ: 12м
Заавар: Бүтээгдэхүүний залгуурыг уртасгах зорилгоор адаптор болон залгуурын голд залгаж хэрэглэнэ.
Ангилал:

Тайлбар

Энэхүү бүтээгдэхүүнийг дангаар нь авч ашиглах боломжтой