Газардуулгын гудас ашиглах үед унтлагын хувцас өмсөж болох уу?

Болно. Газардуулгын гудас нь 100% дамжуулалттай бөгөөд унтахад нэн тохиромжтой талбарыг бий болгодог. Гудасны гадаргуутай нүцгэн арьсаар хүрэлцэх нь илүү үр дүнтэй боловч гудсан дээр даавуу дэвсэж, хэрэглэгч унтлагын хувцас өмссөн байсан ч газардуулга амжилттай хийгдэнэ

дэлгэрэнгүй

Газардуулгын бүтээгдэхүүн хэрэглэхэд тогонд цохиулах уу?

Газардуулгын бүтээгдэхүүн нь тог дамжуулдаггүй бөгөөд зөвхөн газрын сөрөг энергийг дамжуулахад зориулагдсан. Манай худалдаалж буй газардуулгын бүхий л бүтээгдэхүүн розетканы зөвхөн газардуулгын утастай (эсхүл хөрсөнд зоодог газардуулгын гадастай) холбогддог ба та бидний мэдэх цахилгаан барааг ажиллуулдаг цахилгаантай огтхон ч холбогддоггүй юм

дэлгэрэнгүй

Газардуулгын бүтээгдэхүүн хэрэглэхдээ анхаарах зүйлс:

Газардуулга хийхдээ эхлээд бага цагаар хийж цагийг алгуур нэмэгдүүлбэл биенд огцом өөрчлөлт гарахгүй, илүү тохиромжтой юм.
Газардуулга хийснээр цус шингэрдэг тул цус шингэлэх эм тогтмол уудаг хүн эмчтэйгээ зөвлөсний дараа газардуулгын

дэлгэрэнгүй